Lei møterom og kursrom

NB! I lys av dagens smittesituasjon i Oslo vil Deichman begrense mulighetene for at folk samles, og stanser midlertidig utleie av møterom og arrangementslokaler. Vi ser frem til å åpne opp så snart smittesituasjonen tillater det.