Digitale Kilder

Oslo Comics Expo 2020: Fremtidens norske tegneserier

Publisert Onsdag 25. nov. 2020
Ikke tilgjengelig lenger

I panelet: Hans Ivar Stordal, Tonje Tornes og Terje Thorsen. Ordstyrer: Eivor Vindenes. Vi retter blikket mot tiåret som ligger foran oss, ved å studere trender på tegneseriefeltet og i kulturlivet for øvrig, samt de økonomiske forutsetningene for tegneserieproduksjon i Norge i dag.