Digitale Kilder

Oslo Comics Expo 2020: Saklige tegneserier

Publisert Onsdag 25. nov. 2020
Ikke tilgjengelig lenger

Panelsamtale om tegneseriemediets potensial som sakprosaverktøy. I panelet er Lene Ask, John Jamtli, Ivo de Figueiredo, og Morten Harper er ordstyrer. Et blikk på tegneseriemediets tradisjon for selvbiografi, en tradisjon som på mange foregriper det siste tiårets dreining mot personlige perspektiver i virkelighetslitteraturen og i sakprosaens verden. Er det dette fundamentet man skal bygge sakprosa på eller er man nødt til å starte med dokumentariske, journalistiske og historiefaglige prinsipper?