Narrespillet

Roman • Science fiction

Narrespillet

Mange har stiftet bekjentskap med dyremorferne - ungdommene som har fått evnen til å skape seg om til et hvilket som helst dyr de kommer i kontakt med. Evnen ble gitt dem av den døende andalitten Elfangor, en prins fra et annet solsystem, for at de skulle redde verden fra de onde jerkene. I denne boken har to av dyremorfene klart å få kontakt med andalittenes hjemplanet. Men kampen er langt fra over. Visser To har ankommet jorda, og han er ikke fornøyd med tingenes tilstand.

Mer fra Animorphs