Andalittkrøniken

Roman • Science fiction

Andalittkrøniken

Boka beretter om hvordan andalittenes kamp mot jerkene startet og artet seg før vår klode ble angrepet og om hvorfor og hvordan menneskene ble blandet inn. Krigerprinsen som ga de fem ungdommene evne til å morfe til alle dyr de berører, beretter om en spennende kamp ulike steder i universet, på arenaer helt ulik vår klode og mot vesener med utseende, kunnskaper og ferdigheter som er helt forskjellig fra det som er kjent på vår planet. Sentralt i historien står kampen om å finne og styre tidsmatrisen, en tidsmaskin, som gir eieren et dødelig våpen og herskerollen i galaksens videre utvikling. Denne boka slutter der serien "Animorphs" begynner og gir interessant bakgrunnsviten til serien samtidig som det er en spennende science fiction-fortelling. Problemet med boka blir imidlertid den alt for åpne slutten for dem som ikke leser serien. Med frodig fantasi skaper forfatteren en eventyrlig verden med underlige skapninger som oppfører seg mer eller mindre som mennesker både når det gjelder gode og onde handlinger, men ellers ligger langt foran i teknisk viten og utvikling. Persongalleriet er stort og intrigen til dels mangeslungen slik at det kan være krevende å henge med i svingene, men stort sett greier forfatteren å holde styr på trådene. Språket er greit og lett tilgjengelig, men med mange lydhermende ord. Mange navn og begreper som er ukjente i vår lille bit av universet, krever oppmerksom lesing. Gyldendal Tiden, 2000. 288 s.