Våpenet

Roman • Science fiction

Våpenet

En vennegjeng på fem ungdommer har fått evnen til å skape seg om til dyr, "animorphe", av en døende andalitt, en prins av et annet solsystem. De har også påtatt seg å gjøre alt de kan for å redde verden fra de onde, snegleaktige jerkene som på utspekulert vis forsøker å gjøre jordboerne til slaver ved bolig i hjernen til mennesker. Som dermed må gjøre som sjefsjerken Visser Tre befaler. Bøkene i serien er bygget opp over samme lest: Ett av barna er jegforteller, leseren følger barna i deres daglige gjøremål og småmorfing blott til lyst før det hele topper seg i et angrep på den skrekkinngytende sjefsjerken Visser Tre slik at planene hans forpurres. Raidet utføres under stor dramatikk og fare, men de fem vennene greier seg i siste liten og alltid ved hjelp av dyremorfing. Viktige elementer i denne science fictionserien er kampen mellom det onde og det gode, miljøvern, spenning og action samtidig som forfatteren får gitt en del kunnskaper om dyr. Skiftet av synsvinkel fra bok til bok fungerer greit, og forfatteren greier å framstille personene så forskjellige at de blir interessante og levende. Miljøet og serien i det hele er preget av å være amerikansk, men likevel så universell at norske ungdommer kjenner seg igjen. Språket er greit, men mange trykkfeil skjemmer og irriterer. I USA har det kommet nitten titler og det planlegges tretti. De farefulle aksjonene mot jerkene er såpass forskjellige fra bok til bok at leseren rives med, men komposisjonsmessig er alle bøkene bygget over samme lest.

Mer fra Animorphs