Formidling og fortelling

Formidling til barnehager og skoler (midlertidig utilgjengelig)

Foto: Erik Thallaug

Vekk leseglede, interesse for litteratur og kreativitet.

NB! Av smittevernhensyn er dette tilbudet inntil videre utilgjengelig. Så snart det er trygt, vil du kunne bruke dette tilbudet igjen.

Alle barnehager og skoleklasser er hjertelig velkomne til å besøke våre bibliotek.

Vi kan arrangere bokprat, fortellerstund, omvisning og andre aktiviteter. Vi hjelper i tillegg barna å skaffe seg bibliotekkort og anbefaler bøker de kan låne.

Ta kontakt med ditt lokalbibliotek for å avtale tidspunkt og innhold.


Disse bibliotekene har "Formidling til barnehager og skoler (midlertidig utilgjengelig)"