Bli frivillig på Furuset

Ellen Jarli

Bidra som frivillig i Furuset bibliotek og aktivitetshus eller engasjer deg i de mange organisasjonene i nabolaget. Å engasjere seg for andre gir glede og samhold. Muligheten for at du får mer enn du gir er stor!


Furuset bibliotek og aktivitetshus er et samlingspunkt for frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i området, og et sted for å møtes på tvers av initiativer og engasjement.

Har du spørsmål og innspill om frivillighet på Furuset, ta kontakt med afak.afgun@bal.oslo.kommune.no.