Personvern

Personvern

Deichman er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Mine sider, besøker denne nettsiden, besøker bibliotekene, deltar på arrangement eller henvender deg til Biblioteket (i det følgende også omtalt samlet som "våre tjenester").

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Deichman bibliotek, Oslo kommune ("Biblioteket") ved Biblioteksjefen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: deichman.no/kontakt oss.

Personvernombud

Oslo kommune har eget Personvernombud, som skal gi innbyggerne i Oslo og de ansatte i Oslo kommune råd ved behov. Personvernombudet vil bidra til etterlevelse av personvernlovgivningen og kan kontaktes her: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/personvernombudet/.

Hvordan vi behandler personopplysningene dine

Avhengig av hva som er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine, vil de bli lagret til du sier opp låneavtalen, eller trekker tilbake et samtykke. Vi kan i dag ikke se om lånekortet har blitt brukt til innlogging i digitale tjenester, og vi kan derfor ikke vurdere om en låneavtale er «aktiv». Når det kommer på plass en funksjonalitet som gjør at vi kan se dette, vil vi definere hvor lang tid personopplysningene skal lagres etter at en låneavtale har vært i bruk.

Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling blir lagret i 10 år, fordi dette er et krav som følger av regnskapslovgivningen.

Hvem deler vi våre opplysninger med?

Dine personopplysninger vil bli gjort tilgjengelig for de ansatte som trenger å se det for å kunne utføre sine funksjoner på biblioteket med hensyn til tjenestene du har bedt om eller har avtalt å bruke. Biblioteket benytter seg av tredjepartsleverandører til å utføre enkelte funksjoner eller for å tilby enkelte tjenester på våre vegne. Deichman inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. De kan ikke behandle personopplysningene på andre måter enn det som er avtalt med oss, og har samme taushetsplikt som ansatte i Deichman.

Registrering som bibliotekbruker

Innlogging via ID-porten

For å bli bruker på Deichman, må du benytte en elektronisk ID og logge deg inn via ID-porten. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett.

I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. ID-porten blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

Kontaktinformasjonen din

Kontaktinformasjon som ligger under din profil på https://deichman.no/min-side/profil, hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Denne informasjonen brukes av biblioteket for å sende deg varsler og meldinger om dine lån og reserveringer/bestillinger.

Når du registrerer deg som bruker på Deichman, inngår du en avtale med biblioteket om å følge utlånsreglementet vårt.

Behandlingsgrunnlag følger av Personvernforordningen 6 (1) b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Det kan også forekomme at vi bruker opplysninger for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse (Personvernforordningen artikkel nr. 6 1 (f)) i å forbedre Bibliotekets tjenester, slik at du skal få en best mulig opplevelse hos oss. I så fall bruker vi din kontaktinformasjon for å spørre om din deltakelse. Hvis du blir kontaktet får du alltid vite grunnen til at vi kontakter akkurat deg, og det er frivillig for deg å delta.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte oss på: deichman.no/kontakt-oss. Utestående lån må leveres, før medlemskap kan avsluttes.

Nasjonalt låneregister: bibliotekkortet

Utveksling av lånetakerinformasjon med Nasjonalbibliotekets nasjonale låneregister, muliggjør bruk av det nasjonale lånekortet Bibliotekkortet. Med Bibliotekkortet kan låneren bruke det samme bibliotekkortnummeret i alle bibliotek i Norge. Opplysningene om den enkelte låner samles i et nasjonalt register, og data utveksles mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Det nasjonale registeret Bibliotekkortet inneholder ingen informasjon om det lånere har lånt. Behandling av personopplysninger er beskrevet på denne siden: Om Bibliotekkortet.

 • Behandlingsansvarlig for opplysningene er Bibliotek-Systemer AS, ved daglig leder, Boks 2093 Stubberød, 3255 LARVIK.
 • Du kan se hvilke opplysninger som er lagret om deg ved å logge deg inn på https://www.bibliotekkortet.no/
 • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotekene der du bruker kortet.
 • Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: bibliotekkortet@nb.no

Statistikk

Vi lagrer også pseudonymiserte opplysninger i form av statistikk. Denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 1 e): «Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt». Bibliotekene er pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå og avleveres til Nasjonalbiblioteket. Statistikken brukes også internt til å utvikle bibliotekstjenestene og driften vår.

Lånehistorikk og lånedata

Opplysninger du selv oppgir

Som låner vil Biblioteket i begrenset utstrekning samle inn og behandle din lånehistorikk. Denne lånehistorikken samler Biblioteket inn utelukkende med det formål å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle lånehistorikk i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Sammenstilling av lånehistorikk/lånedata og andre personopplysninger ved samtykke - personprofiler

Dersom du samtykker til det, kan Biblioteket behandle, oppbevare og sammenstille din lånehistorikk og lånedata med andre personopplysninger du selv har oppgitt, slik som ditt navn, kjønn, adresse og din fødselsdato. Disse opplysningene vil inngå i en personprofil.

Formålet med denne behandlingen er å:

 1. gjøre din lånehistorikk tilgjengelig for deg til enhver tid.
 2. tilby deg tjenester som er skreddersydd til din personlige profil. For eksempel anbefalinger basert på dine tidligere lån.

Du kan fortsatt bruke de fleste av tjenestene våre dersom du ikke gir samtykke, og vi vil gjøre det lett for deg å trekke tilbake samtykket på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.

Med lånedata og lånehistorikk menes at vi lagrer informasjon om lån du har foretatt - dette inkluderer dato og klokkeslett for utlån og innlevering, samt filial for utlån og innlevering. Behandlingsgrunnlaget for denne oppbevaringen og behandlingen er samtykke. Samtykke kan gis ved brukerregistrering, eller på Min side.

Enkelte av Bibliotekets tjenester vil kun fungere dersom Biblioteket sammenstiller din lånehistorikk/lånedata med andre personopplysninger du selv har oppgitt. Disse tjenestene omfatter eksempelvis anbefalinger basert på tidligere lån og andre former for skreddersydd innhold.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at lånehistorikken og lånedataen slettes i samsvar med personvernlovgivningen.

Biblioteket vil videre ikke lagre denne lånehistorikken og lånedataen lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre de ovennevnte formål.

Digitale tjenester vi tilbyr

Deichman kjøper tilgang til en rekke digitale tjenester for å tilby lånerne våre digitalt innhold som e-bøker, lydbøker og filmer. Disse tjenestene behandler personopplysninger om deg, slik som e-postadresse, navn, lånenummer etc.

BookBites

Når du er registrert som låner på Deichman, har du tilgang til e-boktjenesten BookBites.

I BookBites kan du låne og lese eller lytte til bøker på mobil, i nettleser og på enkelte lesebrett. Du må opprette bruker i BookBites for å få tilgang. Du velger selv om du vil legge inn informasjon om kjønn og alder på brukeren din, og kan slå av og på lagring av lånehistorikk. Du kan også slette brukeren din i BookBites.

BookBites leveres og driftes av BS e-bok. Vi anbefaler deg å lese gjennom BookBites personvernerklæring

FilmBIB

Du logger deg inn med lånenummer og pinkode, som autoriserer mot Nasjonalt låneregister. Du må ha Nasjonalt lånekort for å bruke FilmBIB. Det er ingen utveksling av data mellom FilmBIB og Deichman.

Du kan lese FilmBIB sin personvernerklæring her: https://filmbib.no/privacypolicy.

Filmoteket

Norgesfilm tilbyr tjenesten Filmoteket, som er en tjeneste basert på samtykke. Tjenesten sjekker om du er låner på Deichman når du taster inn lånenummer og passord og registrerer hvilket bibliotek du har som hjemmebibliotek. Du kan lese Norgesfilm sin personvernerklæring her: http://norgesfilm.no/personvernerklaering/.

Libby/Overdrive

Libby er en app som drives av den amerikanske tjenesten Overdrive. Når du logger deg inn i Libby eller på nettsidene til Overdrive, sjekker Overdrive at lånenummer og pinkode er tilknyttet Deichman. Overdrive tar vare på historikk over det du har lånt, med mindre du selv skrur det av. De lagrer også lånenummer og e-postadressen din, dersom du registrerer den. Det er valgfritt å registrere e-postadresse, men nødvendig om du vil ha beskjed når noe du har reservert/bestilt er klart. Du kan gjøre innstillinger i appen og på nettsiden dersom du ikke ønsker at historikken din skal lagres der. I appen gjør du dette ved å gå til Your timeline og Actions, og velge Disable activity recording. På nettsidene går du til Settings og tar bort haken ved History. Dersom du ønsker at Overdrive skal slette alt de har lagret om deg eller du ønsker å slettes som bruker, ta kontakt på GDPRrequest@overdrive.com Her finner du mer informasjon om personvern hos Overdrive: https://company.cdn.overdrive.com/policies/gdpr.htm.

PressReader

Nettsted og app som gir deg tilgang til 7000 aviser og tidsskrifter på over 60 forskjellige språk. Du må logge deg inn i tjenesten via Min side på deichman.no eller fra Bibliotekets lokaler. PressReader er et kanadisk selskap.

https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/205818089-Privacy-Policy

Sommerles

Sommerles er en nasjonal digital lesekampanje for barn i 1. – 7. trinn som varer fra 1. juni til 31. august. På Sommerles.no kan barnet registrere bøker de leser for å samle poeng og få premier, se lesetips og løse oppgaver. For å delta, må foresatte oppette en brukerkonto for barnet på nettsiden sommerles.no/. Brukeravtale og personvernerklæring for Sommerles kan du lese her: sommerles.no/brukervilk%C3%A5r. Mer informasjon for foresatte finner du på siden For foresatte. Se her for å finne informasjon på andre språk enn norsk.

Bruk av analyseverktøy og informasjonskapsler (cookies) på deichman.no

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på deichman.no. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies. Se hvilke informasjonskapsler Deichman bruker her.

Hvem som benytter opplysningene

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på deichman.no, vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Deichman bibliotek, Oslo kommune ("Biblioteket") samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for for ulike formål.

Ulike typer informasjonskapsler

Vi benytter ulike typer informasjonskapsler på vår nettside. Nedenfor følger en beskrivelse av disse.

Sesjonsavhengige informasjonskapsler

De sesjonsavhengige informasjonskapslene slettes umiddelbart når du lukker nettleseren. Vi bruker slike informasjonskapsler blant annet for å registrere at du er inne på Min side.

Faste informasjonskapsler

Vi bruker faste informasjonskapsler for å forbedre ytelsen til nettsiden vår og gjøre den raskere. Disse informasjonskapslene brukes blant annet til å hente informasjon om autentisering, samt andre preferanser og valg.

Informasjonskapsler fra tredjepart – Google Analytics

Biblioteket bruker også informasjonskapsler fra tredjepart, for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å forbedre tjenestene og sørge for tilstrekkelig informasjonssikkerhet henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f). Ved Bibliotekets bruk av Google Analytics, vil Biblioteket alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert. Les mer om Googles personvernregler her.

E-post

Det er frivillig for deg å kontakte biblioteket gjennom nettsiden vår ved å sende inn en henvendelse via et skjema. Behandlingsgrunnlaget er i den sammenheng samtykke fra deg. (GDPR artikkel 6 nr 1a) – «den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål»). Når du kommuniserer med oss via kontaktskjema på deichman.no/kontakt-oss eller Deichmans Facebook-sider, lagres meldingsutvekslingen slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Selve meldingen du skriver inn på nettsidene overføres via Cognito Forms. Du kan lese personvernreglene til Cognito Forms her.

Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på avsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Zendesk som tredjepartsløsning. Epost-utvekslingen lagres i Zendesk. Du kan lære mer om hvordan Zendesk beskytter din personlige informasjon i Zendesk sine personvernregler. Zendesk Privacy Policy.

Aktiviteter i biblioteket som krever påmelding

Biblioteket avholder ulike arrangementer og aktiviteter som krever påmelding. Vår behandling av opplysninger du oppgir ved påmelding, skjer på grunnlag av ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr 1a). Opplysningene du oppgir vil kun lagres så lenge det er saklig behov for det. Det vil si til arrangementet eller annen aktivitet er avsluttet. Dine opplysninger vil deretter slettes eller anonymiseres for statistikkformål.

Nyhetsbrev

Bibliotekets registrerte lånere over 15 år får tilsendt informasjon (nyhetsbrev) om bibliotektjenester som er gratis. Du kan når som helst avslutte abonnementet ditt på nyhetsbrevet ved å klikke på lenke nederst i nyhetsbrevet.

Biblioteket tilbyr også andre nyhetsbrev. Du må selv melde deg på disse og gir dermed samtidig samtykke. Dine opplysninger vil ikke bli benyttet til andre formål. Du kan når som helst avslutte abonnementet ditt på nyhetsbrevene.

Sosiale medier

Nettsidene inneholder lenker til våre profilsider på de sosiale mediene Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Din bruk av disse funksjonene er underlagt personvernerklæringene til selskapene som leverer tjenesten.

Kameraovervåking i Deichman Bjørvika

Opplysninger vi samler inn

Formålet med kameraovervåking er å sikre besøkende og ansatte mot alvorlig eller gjentatt kriminalitet som går ut over liv og helse. Opptak kan utleveres til politiet for oppklaring.

Behandlinger som utføres

 • Lagring av levende bilder.

Opplysninger vi samler inn

Artikkel 6(1) f – Behandlingen er nødvendig for en berettiget interesse som overstiger personverninteresser.

Avveiningen i denne sammenheng er den enkeltes personvern satt opp mot sikkerhet for de som oppholder seg i Deichman Bjørvika på tidspunkter hvor det er få ansatte på jobb Vi vurderer at Deichman har berettiget interesse fordi liv og helse veier tyngre enn personvernet på disse tidspunktene.

Lagringsperiode

Videomateriale lagres i 7 dager.

Ditt personvern

Slik ivaretar vi ditt personvern:

 • Overvåking i begrensede deler av dagen og kun i deler av biblioteket
 • Områder som overvåkes er skiltet
 • Bare de med tjenstlig behov har tilgang til systemet
 • Ved politianmeldelse kan opptak hentes ut fra systemet dersom det er i tråd med formålet
 • Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Områder og tider

Oversikt over områdene med kameraovervåking og tider:

Noen deler av biblioteket vil aldri overvåkes:

 • Toaletter
 • 1. etasje
 • Kursrom/ grupperom/ møterom/ studieceller
 • Arrangementsrom (Kino, minikino, Deichmansalen)
 • publikumsmaskiner/skjermer
 • Veiledningsskjermer
 • Søk- og utlånsstasjonenes skjermer

Andre deler av biblioteket vil overvåkes til visse tidspunkter.

Hverdager:

 • Publikumsområder (Ikke kl. 10 - 18)
 • Barneavdelingen (Ikke kl. 09.30 - 18)
 • Folkeverkstedet (Ikke kl. 10 - 18 på alle ukedager, unntatt mandag hvor kameraene står på hele dagen)
 • U1, UM (ikke kl. 10 - 18)

Lørdager og søndager filmes det ikke mellom kl. 11 - 14:

 • Barneavdelingen
 • Publikumsområder
 • Folkeverkstedet
 • U1, UM

Noen områder overvåkes hele døgnet:

 • Utvendig (fasade)
 • Garasje
 • Publikumsinngangene
 • 24T - innlevering
 • De innlåste samlingene

Meråpent bibliotek

Med meråpent bibliotek menes at du kan benytte biblioteket utenom ordinær åpningstid ved å låse deg inn med lånekortet ditt. Når biblioteket er selvbetjent på denne måten, registrerer vi hvem som bruker løsningen gjennom innloggingen i døren og videokamera. Opplysningene oppbevares så lenge det er saklig behov for det og anonymiseres deretter for statistikkformål. Videoopptak slettes etter 7 dager.

Kameraovervåking på lokalbibliotekene

I meråpen tid er biblioteket selvbetjent. For å forebygge uønskede hendelser mot personer som oppholder seg i biblioteket i meråpen tid, er det kameraovervåking på bibliotekene våre. Kameraovervåkingen skal også forebygge uønskede hendelser mot biblioteksbygg, inventar og utstyr. Opptak kan utleveres til politiet for oppklaring.

Behandlingsgrunnlaget for kameraovervåking i meråpen tid er personvernforordningens artikkel 6 (1) f. Vi vurderer at Deichman har en berettiget interesse for behandlingen fordi liv og helse veier tyngre enn personvernet i meråpen tid.

Grünerløkka, Lambertseter, Nydalen og Torshov:

Kameraene filmer og gjør opptak:

 • Mandag – torsdag: kl. 07 – 09 og 19 – 22.
 • Fredag: 07 – 09 og 16 – 22
 • Lørdag: kl. 7 – 10 og 16 – 22
 • Søndag: kl. 07 – 22

Opptak lagres i 7 dager.

Bjerke, Bøler, Furuset, Majorstuen, Nordtvet, Oppsal, Røa, Stovner og Tøyen:

Kameraene er på og filmer hele døgnet, men ingen ser det kameraene filmer i sanntid.

Opptak lagres bare i meråpen tid:

 • Mandag – torsdag: kl. 07 – 09 og 19 – 22.
 • Fredag: 07 – 09 og 16 – 22
 • Lørdag: kl. 7 – 10 og 16 – 22
 • Søndag: kl. 07 – 22

Opptak lagres i 7 dager.

Holmlia

Kameraene filmer og gjør opptak:

 • Mandag – fredag: kl. 07 – 09
 • Lørdag: kl. 7 – 10

Opptak lagres i 7 dager.

Slik ivaretar vi ditt personvern:

 • Områder som overvåkes er skiltet
 • Bare de med tjenstlig behov har tilgang til systemet
 • Ved politianmeldelse kan opptak hentes ut fra systemet dersom det er i tråd med formålet
 • Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Det vises før øvrig til punktet ovenfor om Lånehistorikk og lånedata, hvor Bibliotekets lagringstid for visse kategorier av personopplysninger også er beskrevet.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt ovenfor, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer om deg. Her kan du lese om hvordan du går frem for å få innsyn. https://www.oslo.kommune.no/personvern-og-informasjonskapsler/innsyn-i-egne-personopplysninger/

Du kan kreve retting og sletting, samt rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på deichman.no/kontakt-oss.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra en Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på deichman.no/kontakt-oss.