Miljøfyrtårn-bibliotek

Erik Thallaug

I februar 2024 ble vi et Miljøfyrtårn-bibliotek, med Deichman Bjørvika som sertifisert hovedkontor og Grünerløkka og Oppsal som sertifiserte lokalbibliotek. Vi jobber nå videre med de andre lokalbibliotekene.


Miljøfyrtårn

Gjennom forberedelsene til sertifiseringa, har vi lagt et viktig grunnlag for det videre arbeidet vårt innen klima, miljø og arbeidsmiljø. Et sentralt poeng med Miljøfyrtårn er at vi skal jobbe systematisk og jevnlig, sette oss mål og følge opp disse målene. Vi skal følge utviklinga år for år, og vi skal ta grep for å redusere vår negative miljøpåvirkning og øke den positive.

I Deichman vil vi fokusere på både hvordan vi kan ta mer miljøbevisste valg i den interne drifta vår, og hvordan vi kan påvirke samfunnet rundt oss i en mer bærekraftig retning. Vi vil spre kunnskap og inspirasjon, og videreutvikle den delingskulturen som bibliotekene allerede er.

Miljøfyrtårn er et godt etablert miljøledelsessystem, og sertifisering gjøres av en uavhengig tredjepart. Miljøfyrtårn (engelsk: Eco-lighthouse) er anerkjent av EU på lik linje med de internasjonale systemene EMAS og ISO 14001.