Historien vår

Illustrasjon av biblioteket

Carl Deichman

Carl Deichman levde på 1700-tallet. Han var forretningsmann, kanselliråd og boksamler bosatt i Porsgrunn.

Deichman bygde opp en samling på over 6000 bøker i løpet av livet sitt.

Opplysningstid

1700-tallet var på mange måter rasjonalitetens århundre. Tiden var preget av troen på at kunnskap og opplysning kunne bringe frem det beste i folk.

Carl Deichman delte denne troen.

I 1780 testamenterte han boksamlingen sin til Christiania by. Han ønsket at byens innbyggere endelig skulle få sitt første offentlige bibliotek.

Deichman var ikke alene om å gi folket en verdifull bokgave: For eksempel mottok Videnskapsselskapet i Trondheim 11.000 bøker fra professor Gerhard Schøning i 1781.

Carl Deichman testamenterte i tillegg 2000 riksdaler til innkjøp av flere bøker. Han uttrykte også sin mening om hvor biblioteket burde ligge og hvordan det burde drives.

Noen måneder etter at han hadde skrevet testamente, døde Carl Deichman.

Folkets bibliotek

12. januar 1785 åpnet Det Deichmanske Bibliothek dørene. Biblioteket lå i Rådhusgaten 15 og begynte umiddelbart å låne ut bøker til byens borgere.

I årene som fulgte ga flere nordmenn betydelige bokgaver til biblioteket, og samlingen vokste raskt.

Over hundre år senere gjorde Haakon Nyhuus Deichmanske bibliotek til Norges første folkebibliotek.

Nyhuus var biblioteksjef fra 1898 til han døde i 1913. Han tredoblet boksamlingen, åpnet hyllene for publikum, og bygget ut filialer rundt om i byen.

Nyhuus satte lånernes behov foran alt. Denne tanken styrer Oslos folkebibliotek også i dag.

Deichman i dag

I januar 2018 endret Deichmanske bibliotek navn til Deichman.

I dag har Deichman 22 biblioteker over hele Oslo. Samlingen har vokst til over en million bøker, filmer, cd-er og annet materiell.

Carl Deichmans opprinnelige samling er fremdeles intakt og ligger godt bevart i hovedbibliotekets 5. etasje.

Men kanskje enda viktigere: Biblioteket holder fast ved Carl Deichmans tro på kunnskap og opplysning. Vi er her for å bringe frem det beste i byen og dens innbyggere.