Deichman Bjørvikas regler for gratis lån av rom

Foto: Jiri Havran, Kultur- og idrettsbygg

Ved å låne rom gratis i Deichman Bjørvika samtykker du til bibliotekets retningslinjer og regler.

Lokalet du har lånt skal forlates i ryddig tilstand ved lånetidens slutt. Husk å melde fra om skader til bibliotekets personale med en gang du oppdager dem. Du som har gjort reservasjonen kan bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som blir påført rom og inventar i den tiden du har lånt rommet.

Biblioteket forbeholder seg retten til å slette reservasjoner, avbryte aktiviteter eller hindre den som har reservert rommet i å få adgang dersom én eller flere av reglene for lån av rom blir eller har blitt brutt. Merk at det også kan være situasjoner der biblioteket av andre grunner må kansellere reservasjoner, blant annet ved uforutsette hendelser eller ved feil eller mangler på rom og utstyr.


Regler for gratis lån av rom

 • Møtet eller aktiviteten skal være lukket for utenforstående. Det vil si at møtedeltagerne ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier.
 • Du og din organisasjon, forening eller lag får kun reservere ett rom av gangen
 • Rommet skal ikke brukes til aktiviteter der det avkreves inngangspenger, deltakeravgift eller annen form for betaling
 • Det er ikke tillatt å drive kommersiell virksomhet i rommet
 • Rommet får ikke benyttes til musikkøving, teaterøving, dans eller annen fysisk aktivitet
 • Maksimalt antall personer tillatt i et rom skal ikke overstiges
 • Det er ikke tillatt å koble om på eller fjerne bibliotekets tekniske utstyr
 • Det er ikke tillatt å fjerne stoler eller annet inventar fra rommet
 • Det er ikke tillatt å flytte inn møbler fra det øvrige bibliotekrommet
 • Det er ikke tillatt å spise medbrakt mat i rommet
 • Aktiviteten i rommet du låner skal ikke være støyende eller på annen måte forstyrrende for bibliotekdriften eller andre personer som besøker biblioteket
 • Du får ikke bruke bibliotekets navn eller logo i markedsføringsøyemed
 • Formen på og innholdet i aktiviteten i rommet kan ikke være i strid med norsk lov