Ofte stilte spørsmål om stengingen av hovedbiblioteket på Hammersborg

Her har vi samlet de mest stilte spørsmålene om stengingen av det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg.


Når er siste åpne dag?

Mandag 30. desember 2019 er siste åpne dag for hovedbiblioteket på Hammersborg, og åpningstiden er fra kl. 9 til 19.

Jeg pleier å hente reserverte medier på Hovedbiblioteket. Hvor skal jeg hente etter 30. desember?

Hvis du til vanlig henter det du har reservert på Deichman Hovedbiblioteket, blir du tildelt enten Deichman Majorstuen eller Deichman Grünerløkka som hentebibliotek.

Pass på at du leser hentemeldingene dine nøye, sånn at du ikke tropper opp på feil bibliotek når du skal hente det du har reservert.

Hvis det passer deg bedre å hente på et annet Deichman-bibliotek, kan du logge deg inn på Min side og velge en annen henteavdeling.

Jeg er registrert med Hovedbiblioteket som mitt bibliotek. Får jeg automatisk Deichman Bjørvika som mitt bibliotek etter at det har åpnet?

Ja, dersom du ikke selv foretar en aktiv endring på Min side, blir Deichman Bjørvika automatisk ditt bibliotek når det åpner 28. mars 2020.

Hvor kan jeg levere det jeg har lånt på Hovedbiblioteket?

Det kan du gjøre på et hvilket som helst Deichman-bibliotek.

Etter 13. januar 2020 kan du levere i den døgnåpne innleveringsautomaten på Deichman Bjørvika. Du må ha oppgradert bibliotekkortet ditt til nøkkelkort for å bruke automaten.

Du finner innleveringsautomaten i den delen av Deichman Bjørvika som vender ut mot Dronning Eufemias gate.

Hvorfor er Hovedbiblioteket stengt i tre måneder?

Vi holder åpent på Hovedbiblioteket så lenge vi kan, men vi trenger tid til å gjennomføre flytteprosessen. Vi skal pakke ned samlingen og sette den opp i Bjørvika. Alle ansatte ved Deichman må gjøre seg kjent i det nye huset før vi tar dere i mot.

Vi ønsker at alt skal være klart og gleder oss til å vise dere alt vi har å by på når vi åpner dørene 28. mars 2020!

Hvor mange bøker skal flyttes?

I Bjørvika vil vi ha en samling på ca 450 000 bøker, filmer, musikk og spill.

Hva skjer med møblene på Hovedbiblioteket når biblioteket stenger?

Noen av møblene som er på Hovedbiblioteket i dag, skal bli med til Bjørvika. For en del andre møbler, går ferden videre til et annet Deichman-bibliotek. I februar skal vi ha loppemarked på Hammersborg, der vi selger bøker, møbler og utstyr vi ikke skal bruke lenger.

Hva skjer med bøker og andre medier som ikke skal være med til Bjørvika?

Nå som vi skal flytte, har vi benyttet sjansen til å gå gjennom hele samlingen slik at den er fin, aktuell og oppdatert, og vi har også kjøpt inn nye bøker og medier der vi har sett at samlingen har mangler. Vi har overført mange bøker, aviser og tidsskrifter til Nasjonalbiblioteket, som tar vare på det for ettertiden. Det vi ikke har i samlingen vår lenger, kan lånes inn gjennom fjernlån.

Mesteparten av det som ikke skal være med til Bjørvika, er kastet fordi det er utslitt og ødelagt. Det som er igjen, vil bli solgt på loppemarked i februar.

Hva skjer med den gamle bygningen på Hammersborg når dere flytter til Bjørvika?

Vi vet ikke hva bygningen skal brukes til når vi flytter. Den vil bli lagt ut for salg i nær framtid. Hvis du har spørsmål om salget, kan du kontakte Lena Nesset i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, (mobil: 452 78 413 / lena.nesset@eby.oslo.kommune.no).

Ønsker du å leie det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg til private arrangementer?

The Oslo Way er engasjert for å håndtere utleie frem til sommeren. Ta kontakt med: Torstein Løvlid (torstein.lovlid@theosloway.no) eller Rannveig Lie (rannveig.lie@theosloway.no).

Det er mye fin kunst på Hovedbiblioteket. Hva skjer med den når dere stenger?

En del av kunsten blir med til det nye hovedbiblioteket, Deichman Bjørvika, og noe blir stående igjen på Hammersborg som en del av bygningens historie.

Vi rådfører oss med Byantikvaren, Kunst i Oslo og byggeier når vi velger ut hva som skal stå igjen og hva vi tar med oss til Bjørvika.

Er bygningen fredet?

Nei, det er den ikke, men det er sterke verneinteresser for bygningen, og Byantikvaren er opptatt av hva som skjer med bygningen i forbindelse med salg.

Hvorfor flytter dere og hvorfor kan ikke Hammersborg benyttes videre som bibliotek?

Det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg er en 86 år gammel flott og staselig bygning som har gjort en god jobb som Oslos hovedbibliotek.

Nå klarer imidlertid ikke bygningen lenger oppfylle behovene dagens lånere har og er ikke lenger egnet for moderne bibliotekdrift. Huset mangler sitteplasser og rom til arrangementer og aktiviteter.

I 2009 besluttet Bystyret at det skulle bygges nytt hovedbibliotek i Bjørvika.