Skoletjenesten

Andrew Ebrahim

Skap leseglede og nysgjerrighet rundt litteratur - lån bøker til klassen.

Ansatte ved grunnskolene i Oslo, offentlige spesialskoler, og voksenopplæringssentra kan bestille bøker og annet materiell fra Skoletjenesten. Benytt bestillingsskjema for bestillinger og veiledning.


Dette kan skolen låne

Klassesett og gruppesett

Inntil 35 eksemplarer av en bok. Noen av titlene finnes som lydbok.

Lånetid: 2 måneder.

Klassebibliotek

35 forskjellige bøker, både skjønnlitteratur og faktabøker. Bøkene er tilpasset alderstrinnet. Du kan også få med bøker på andre språk. Lånetid: et halvt skoleår. Du kan også bytte klassebibliotek flere ganger i året.

Klassebibliotek på engelsk

Lånetid: 2 måneder.

Temapakker

Supplerende litteratur til oppgaver og prosjektarbeid

Bøker til spesialundervisning

Lånetid: 2 måneder.

Annet materiell

Lydbøker. Lånetid: 2 måneder.

Film på DVD (spillefilmer og fagfilmer). Lånetid: 3 uker.

Finn klassesett ()

Du kan søke opp klassesett ved å klikke på søket i høyre hjørne og skrive f.eks. "klassesett 5kl".

Her ser du et eksempel på et slikt søk.

  Transport

  Norsk Bibliotektransport leverer materialet til skolene. Grunnskolene har fast ukedag for både levering og henting av materiale.

  Spesialskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentra

  Spesialskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentra må bestille henting når materiale skal leveres tilbake til biblioteket. Siste frist for booking er kl. 14:00 dagen før det er henting. Bestill henting.

  Privatskoler kan bestille fra skoletjenestens samlinger, men må selv hente og levere materiale på Deichmanske bibliotek.

  Erstatning

  Skolen er ansvarlig for alt materiale som den har lånt. Dersom noe av materialet kommer bort eller blir ødelagt, må skolen betale erstatning for dette.

  Erstatningssatsen er normalt kr. 250,- pr. tapt/beskadiget medium + ekspedisjonsgebyr.

  Skal du betale erstatning?