Utlysning Årets tegneserie 2020

Kristoffer Kjølberg

Serieteket (Deichman Grünerløkka), Tronsmo bokhandel og Grafill ser nå etter nominasjoner til prisen Årets tegneserie 2020. På grunn av koronautbruddet stengte vi for innsending av bidrag til prisen i mars. Ny frist er nå 3. august 2020. Merk at det fortsatt er tegneserier utgitt i perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020 som vil bli vurdert.


Om prisen

Prisen skal deles ut til en norsk tegneserieskaper som har utmerket seg på et høyt faglig nivå, og som har produsert den beste norske tegneserien i perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020. Med prisen følger en pengepremie på kr. 30.000.

Prisen skal bidra til å løfte viktigheten av norske tegneserieskapere og stimulere til å øke utøvernes faglige nivå.

Kriterier

  • Tegneserien må være utgitt mellom 1. april 2019 - 31. mars 2020.
  • Tegneserien må være en selvstendig utgivelse utgitt på et norsk forlag.
  • Tegneserien kan være for barn, ungdom eller voksne.
  • Tegneserien må være en norsk originalutgivelse beregnet på et norsk publikum.
  • Tegneserier som tidligere har blitt utgitt, men som senere er samlet i en egen utgivelse, vil også bli vurdert.

Påmelding og innsending

Påmelding og tre eksemplarer sendes til Serieteket innen 3. august 2020.

Fagjuryen er nedsatt av prisens stiftere og består av Inga Sætre (representant for Grafill), Terje Thorsen (Tronsmo) og Berit Petersheim (Serieteket, Deichman Grünerløkka).

Dersom juryen ser at sentrale verk ikke er blitt sendt inn, kan den selv innhente disse.

Send verk til denne adressen:

Serieteket, Deichman bibliotek Grünerløkka

Postboks 2017, 0505 Oslo

Eller levér pakken direkte i biblioteket i den betjente åpningstiden, slik at personalet kan ta den i mot. Legg ved et følgebrev hvor det står «Til Årets tegneserie 2020» og tittel/titler på det/de verkene som ønskes vurdert, samt avsender.

Spørsmål rettes til Serieteket: serieteket@deichman.no