Samtale og debatt

3rd Culture Kids - Å være både «oss» og «dem»

Lurer du på hvem Third Culture Kids (TCKs) er? Eller er du en TCK selv som har tilhørighet og relasjoner på tvers av landegrenser? Hvordan er det å representere og forsvare annerledeshet? Hvordan kan en styrke sin identitet? Hvilke ressurser og utfordringer har krysskulturelle barn? Vi får besøk av Lill Salole, Kjell Østby og Aon Raza Naqvi i som skal hjelpe oss med å forstå dette. Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer fra salen. Samtalen ledes av Afak Afgun

Lurer du på hvem Third Culture Kids (TCKs) er? Eller er du en TCK selv som har tilhørighet og relasjoner på tvers av landegrenser? Hvordan er det å representere og forsvare annerledeshet? Hvordan kan en styrke sin identitet? Hvilke ressurser og utfordringer har krysskulturelle barn? Vi får besøk av Lill Salole, Kjell Østby og Aon Raza Naqvi i som skal hjelpe oss med å forstå dette. Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer fra salen. Samtalen ledes av Afak Afgun
Torsdag 10. okt. 2019
18:00 - 20:00
Tøyen
Scenen
Gratis - ingen påmelding

Info om panelet:

Lill Salole er cand.polit. i psykologi. I nesten 20 år har hun forsket på, jobbet med og skrevet om tematikk som gjelder TCKs og andre unge som vokser opp med minoritets- og migrasjonserfaringer. Salole er særlig opptatt av å språksette og normalisere denne typen oppvekst. Hun er forfatter av boken «Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst» og diktsamlingen «Vi som bor på grensen».

Kjell Østby er cand.mag. (sosisalantropologi, teologi, flerkulturell ped.) Han er fagkonsulent og ansatt ved Larvik Læringssenter siden 1999. Østby har mangeårig krysskulturell erfaringsbakgrunn gjennom oppvekst og arbeid i Etiopia. Han er medgrunnlegger av Flexid som er et bevisstgjøringskurs for ungdommer med krysskulturell oppvekst.

Aon Raza Naqvi (f. 1989 i Oslo) er oppvokst i Larvik. Han er en utdannet journalist og kreativ markedskommunikatør som har jobbet i norsk TV, media og reklamebransje. Han har debutert som forfatter og redaktør med boken Third Culture Kids, som er et prosjekt han har initiert og ledet fra idé til bok.

Arrangeres av Deichman Tøyen