Samtale og debatt

AVLYST: Filosofen inviterer: Vetlesen og Popovac om hevn

Velkommen til nok en samtale i serien Filosofen inviterer. Professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, er tilbake og har igjen invitert psykologspesialist, Zemir Popovac, til samtale. Denne gangen snakker de om hevn.

Velkommen til nok en samtale i serien Filosofen inviterer. Professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, er tilbake og har igjen invitert psykologspesialist, Zemir Popovac, til samtale. Denne gangen snakker de om hevn.
Torsdag 26. nov. 2020
18.00 - 19.00
Gratis - påmelding

Hevn vekker motstridende følelser i oss. Vi både liker den, men også fordømmer den. Hevnlyst og hevnfantasier kan lett komme på kollisjonskurs med moral og verdier. Vi liker kanskje hevnen best når vi ser den på film. Som en tabubelagt kjærlighet. Vi har lært oss å tenke at det er den moderne rettsstat som skal gjenopprette orden og at tilgivelse er en dyd. Det er ikke mye igjen til hevnen her. Å kjenne på hevnlyst kan dermed oppleves som noe umodent og primitivt. Men, kan hevn være moralsk berettiget? Så, hva er hevn og hvordan forstår vi hevnlyst og hevnfantasier? Hører hevn hjemme i normalpsykologi, eller kan hevn også være et uttrykk for noe umodent i ens personlighet? Hevnlyst er ikke bare en personlig følelse men også en drivkraft som kan misbrukes politisk. Dette og mye mer skal de forsøke å si noe om når de møtes til samtale torsdag den 26.november.

Gratis og åpent for alle. Vel møtt!

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Han har særlig arbeidet med moralens forutsetninger, smerte, ondskap og folkemord, temaer knyttet til frihet, marked og profesjonsetikk. I de senere år har han også beskjeftiget seg med miljøfilosofi, især spørsmålet om naturens verdi i lys av debatten mellom antroposentriske og biosentriske perspektiver. Vetlesen har 20 bokutgivelser bak seg, har deltatt i flere offentlige utvalg, er foredragsholder, i tillegg til å være spaltist i Morgenbladet og Klassekampen.

Zemir Popovac er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne av psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no) der han til daglig jobber som psykolog. Zemir underviser i psykologi ved NTNU (avd. Gjøvik) og ved Høgskolen i Innlandet. Han er også veileder for helsepersonell innenfor psykisk helsevern og barnevern. Zemir har bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, dette i kombinasjon med hans psykologkompetanse danner bakgrunn for flere av hans interesseområder, eksempelvis "ondskap" som han og Vetlesen samtalte om på biblioteket i høst.

Arrangeres av Deichman Majorstuen

Overskrift her