Verksted og kreativitet

Barnas kulturklubb

Barnas kulturklubb er en utvidelse av et tidligere tilbud som var «Barnasklubb».

TFS
Barnas kulturklubb er en utvidelse av et tidligere tilbud som var «Barnasklubb».
Fredag 19. april 2024
16:00 - 17:30

Barn og foreldre kan være med der de kan delta og oppleve felleskap, livsmestring og glede. De er velkommen til å være en del av kunstneriske, kreative og kulturelle aktiviteter, og skape sine egne uttrykk. De får oppleve musikk, maling, dans og mer.

Hva vi gjør vil variere fra uke til uke. Hver fredag er det derfor noe ekstra som skjer i Salen

Passer best for barn fra 5 år og opp til 12 år, men er åpent for alle.

Arrangeres av Tøyen Frivilligsentral og Deichman Tøyen