Lesesirkel

Digital lesesirkel

Vil du ha noen å snakke med om bøkene du leser?

Vil du ha noen å snakke med om bøkene du leser?
Tirsdag 28. sep. 2021
12.30 - 13.30
Gratis - påmelding
Påmelding til maren.roste@deichman.no

Vi samles på Teams til en uhøytidelig prat om månedens bok.

I september leser vi "Utrenskning" av Sofi Oksanen.

Arrangeres av Deichman Bjerke