Kurs og læring

Digital språkkafe

Bli med på språkkafe - uansett hvor du er!

Bli med på språkkafe - uansett hvor du er!
Mandag 6. mars 2023
10:00 - 11:00
Gratis - ingen påmelding

Snakker du litt norsk, men ønsker å bli enda bedre? Bli med på digital språkkafe via Teams!

Bruk denne lenken for å bli med:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE0MjlhODUtZDE2NC00NWNmLTk4NzQtMGI5YTQ2MDdlZmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6795081-6391-442e-9ab4-5e9ef74f18ea%22%2c%22Oid%22%3a%2221149c1e-a785-412a-a5dd-c8cd5ac871ec%22%7d

Skriv ditt nivå i norsk ved siden av navnet.

Språkkafe gjennomføres av Live og våre flinke frivillige. Ønsker du å bli frivillig eller har andre spørsmål, skriv til live.funjem@deichman.no

Digital språkkafe er et samarbeid med Oppsal Frivilligsentral.

Vi ses!

__________________________________________________________________________________________________________________________________

We have digital language café every Monday from 10-11 am.

For questions please contact us at live.funjem@deichman.no

See you soon!

Arrangeres av Deichman Oppsal og Oppsal frivilligsentral