Samtale og debatt

Er meningsfelleskapet forenelig med ytringsfriheten?

Velkommen til panelsamtale!

Foto: Stavrum- CF-Wesenberg, Tinius Trust/Rossavik- Cappelen Damm/Majid- Aschehoug/Gunaratnam- Oslo kommune, Sturlason.
Velkommen til panelsamtale!
Onsdag 29. sep. 2021
18.00 - 19.00
Gratis - påmelding

Ti år etter 22. juli og løftene om å stå samlet mot politisk ekstremisme, er spørsmålet om ytringsfrihet fortsatt et brennbart tema i det offentlige ordskiftet. Vi befinner oss i en verden preget av klimakrise og koronapandemi, noe som har forsterket økonomiske og sosiale forskjeller og skapt ytterligere grobunn for hatefulle ytringer. Samtidig som ordskiftet på den ene siden preges av økende bevissthet om å verne om kultur og mangfold i møte med rasisme, stiller andre spørsmålet om den offentlige samtalen i for stor grad preges av politisk korrekthet og såkalt kanselleringskultur. Og, selv om demokratiet fortsatt står sterkt, ser vi tendenser til synkende valgdeltakelse blant yngre og grupper som av ulike grunner har havnet på siden av samfunnet. Deltakelsen i den offentlige samtalen har gått ned, og algoritmene styrer oss mot kilder som vi allerede er enige med. I en tid preget av alternative fakta, falske nyheter, ekkokamre og økende polarisering, hvordan skal vi skape et meningsfellesskap, samtidig som retten til ytringsfrihet ivaretas?

De senere årene, og særlig i tiden rundt tiårs-markeringen for 22. juli, har det kommet flere sakprosautgivelser som belyser spørsmålet om ytringsfrihet, kulturkrig og fremveksten av politisk ekstremisme. I valgmåneden september ønsker vi å få en dypere innsikt i disse spørsmålene ved å invitere til samtale på biblioteket, hvor også publikum oppfordres til å stille spørsmål og å komme med innspill. Vi har invitert samfunnsdebattanter som har utmerket seg med spennende utgivelser innenfor feltet og som vil bidra med ulike perspektiver på ytringsfrihet. Ved en slik dialogisk tilnærming håper vi at du skal kunne forlate biblioteket denne kvelden med et bedre grunnlag for å danne dine egne meninger om spørsmålet om ytringsfrihet.

Leder for samtalen er journalist og redaktør Kjersti Løken Stavrum. Stavrum er tidligere generalsekretær i norsk presseforbund og har vist stort engasjement for tema som journalistikk, etikk og ytringsfrihet gjennom ulike verv. Fra 2019 er hun leder i Norsk PEN, styremedlem i Ethical Journalism Network og styremedlem i Faktisk.no. I 2020 ble hun av regjeringen oppnevnt som leder i Ytringsfrihetskommisjonen.

Paneldeltakere:

Shazia Majid er journalist og kommentator i VG. Majid har lenge vært en tydelig stemme i den offentlige debatten, og har vunnet Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presses (SKUP) diplom to ganger. I 2019 utga hun boken Ut av skyggene: Den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner på Aschehoug forlag, som høstet strålende kritikker og var å finne på listen over mest utlånte sakprosabøker hos Deichman i 2020. I boken formidler hun pakistanske kvinners historie fra innsiden, fra de som ankom Norge på 1970-tallet som nærmest ble bortgjemt og glemt av samfunnet, men som oppfostret en generasjonen som knuser både glasstak og patriarkat.

Frank Rossavik er journalist, forfatter, redaktør og politisk kommentator i Aftenposten. Rossavik har også lang fartstid i Kringkastingsrådet og som styremedlem i Fritt Ord. I 2019 utga han boken Best å holde kjeft? En liten bok om ytringsfrihetens krise på Cappelen Damm forlag, hvor han drøfter spørsmålet om hvorvidt ytringsfriheten som demokratiets bærende premiss er under et press vi ikke ser konsekvensene av. Rossavik har siden striden om Muhamedkarikaturene fulgt utviklingen i samfunnsdebatten med et blikk virkningene av selvsensur, kompakt enighet og ting man ikke «kan» si i offentligheten, og med boken leverer han en gjennomtenkt begrunnelse for et forsvar for et åpnere debattklima.

Kamzy Gunaratnam (AP) er varaordfører i Oslo. Gunaratnam har vært sentralstyremedlem i AUF og leder av AUF i Oslo. I perioden 2012-2013 var hun spaltist for Dagbladet og Dagsavisen. I 2011 overlevde Kamzy Gunaratnam terrorangrepet på Utøya. Dette har i senere tid gjort at hun i stor grad engasjerer seg i politiske spørsmål som bidrar til mer demokrati, samfunnsdeltagelse og åpenhet. Hun forvalter dette med et sterkt engasjement for ungdommen i Oslo og viktige verdispørsmål som likestilling, inkludering og ytringsfrihet.

Samtalen er støttet av Fritt ord. Hent ut billetter på Hoopla-siden vår.

SMITTEVERN:

Fra og med lørdag 25. september klokka 16.00 er Deichman-bibliotekene tilbake i normal drift, og de fleste smitteverntiltakene våre er nå opphevet. Vi har ikke lenger koronabegrensninger på antall arrangementsdeltakere. Vi oppfordrer deg likevel til å praktisere god hoste- og håndhygiene. Hold deg hjemme hvis du har luftveissymptomer eller sitter i karantene.