Sosial møteplass

Etter skoletid: Omleks lekelaboratorium

Bli med på gamle uteleker fra ulike land og kulturer!

Foto: Sebastian Dahl
Bli med på gamle uteleker fra ulike land og kulturer!
Tirsdag 21. sep. 2021
14.00 - 16.00
Gratis - påmelding
Påmelding ved oppmøte

Bli med på lek og moro med Omleks lekelaboratorium!

Våre dyktige ungdomsarbeidere inviterer til aktiviteter for barn og unge med uteleker samlet fra ulike land og kulturer. Gjennom leken forflytter vi oss gjennom tid og sted, fra gamle tradisjonelle norske gateleker til gateleker fra andre kulturer. Sammen drar vi ut på tidsreiser og får en smakebit av hele verden!

Arrangementet er gratis, med mat inkludert og passer best for barn og unge i skolealder.

Vi tilrettelegger for trygge aktiviteter der smittevern blir godt ivaretatt. Velkommen!

Om Omlek: Vi skaper samhold og tilstedeværelse på tvers av sosiale grenser og alder. Alle kulturer har tradisjoner med uteleker som kan gjennomføres med enkle midler, som pinner og steiner. At de er enkle å gjennomføre gjør at hvem som helst kan bli med og være i stand til å leke selv uten mye midler eller kunnskap. Noen norske tradisjonelle uteleker er for eksempel «Boksen går», «Tre pinner i kors» og «Kaste på stikka». Disse gamle utelekene er i ferd med å gå i glemmeboka. Vi samler også inn og lærer bort leker fra de kulturene som er representert i området vi jobber og blant ungdommene som deltar i aktivitetene.