Samtale og debatt

Feministisk leseliste: Bell Hooks

Hooks var kritisk til at den mainstreame kvinnebevegelsen i USA på syttitallet i hovedsak dreide seg om det som var relevant for hvite kvinner med klasse-privilegier. I en tid hvor ulikheten i verden øker, er det på høy tid å dra fram Bell Hooks igjen og stille spørsmålet: Er vår tids feminisme klasse og -fargeblind?

Hooks var kritisk til at den mainstreame kvinnebevegelsen i USA på syttitallet i hovedsak dreide seg om det som var relevant for hvite kvinner med klasse-privilegier. I en tid hvor ulikheten i verden øker, er det på høy tid å dra fram Bell Hooks igjen og stille spørsmålet: Er vår tids feminisme klasse og -fargeblind?
Torsdag 5. des. 2019
19.00 - 20.00
Gratis - ingen påmelding

Bell Hooks, eller Gloria Jean Watkins, er en amerikansk forfatter, professor og feministisk teoretiker. I 1984 kom hennes bok 'Feminist Theory: From Margin to Center', boka er et av de viktigste bidragene til den radikale og interseksjonelle feministiske teorien. Hooks har selv sagt at boka kom som et svar på behovet for en feministisk teori som også tok innover seg rase og -klasseperspektiver.

Til leselista denne kvelden kommer den kurdisk-svenske forfatteren og bibliotekaren Balsam Karam og samfunnsdebattant og spaltist i Dagsavisen Mohamed Abdi.

Arrangeres av Madeleine Schultz