Samtale og debatt

Forfatter møter politiker: Maja Lunde og Espen Barth Eide

I valgåret lar Deichman samfunnsengasjerte forfattere utfordre politikerne. Nå møter forfatter Maja Lunde stortingsrepresentant Espen Barth Eide til en samtale om natur, klima og politisk mot i krisetid.

Foto: Maja Lunde/Oda Berby, Espen Barth Eide/Stortinget
I valgåret lar Deichman samfunnsengasjerte forfattere utfordre politikerne. Nå møter forfatter Maja Lunde stortingsrepresentant Espen Barth Eide til en samtale om natur, klima og politisk mot i krisetid.
Torsdag 20. mai 2021
19.00 - 19.45
Gratis - ingen påmelding

Engasjementet for naturen er tydelig i Maja Lundes klimakvartett på hittil tre romaner der hun tegner opp årsakssammenhenger og fremtidsscenarier for biedød, sviktende vannressurser og truede dyrearter. I lys av høstens stortingsvalg, utfordrer hun Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet til samtale. Har politikken noe å lære av litteraturen? Hva ville skjedd om man satte natur- og klimakrisen øverst på dagsordenen?

Som nestleder i Stortingets olje- og energikomité, er Espen Barth Eide opptatt av å finne en bærekraftig balanse mellom naturvern og næringsinteresser. Klarer det politiske systemet å finne den balansen i tide? Hvilke valg må tas her og nå? Er de store visjonenes tid forbi?

Samtalerekka “Forfatter møter politiker” ledes av journalist Anne Grosvold.


Praktisk info

Strømming

Se samtalen direkte på vår Facebook-side, Deichman Bjørvika. Opptaket er tilgjengelig til torsdag 3. juni 2021.

Forfatter møter politiker

Få også med deg de andre samtalene i arrangementsrekka.

Bøker av Maja Lunde ()