Samtale og debatt

Ingvar B. Mæhle om antikkens bystater

Gjennom Europas og Amerikas historie har vi ofte vært i dialog med antikkens kultur. Hvilken nytte kan vi ha av de politiske systemene i Athen, Sparta og Roma i utformingen av våre egne systemer?

Gjennom Europas og Amerikas historie har vi ofte vært i dialog med antikkens kultur. Hvilken nytte kan vi ha av de politiske systemene i Athen, Sparta og Roma i utformingen av våre egne systemer?
Tirsdag 27. feb. 2024
13:00 - 14:00

Begrepet «politikk» kommer fra det greske ordet for bystat, polis. Fra ca. 750 fvt.–500 evt. var Middelhavet og Svartehavet omkranset av selvstyrte byer, med et relativt lite jordbruksoppland. Også der byer senere ble underlagt større systemer, som de hellenistiske monarkiene og det romerske imperiet, beholdt de fleste sine egne politiske institusjoner og et lokalt selvstyre, mot å betale skatt til sentralmakten og gi avkall på utenrikspolitisk selvstendighet.

Politisk teori og den overfloden av forskjellige konstitusjoner som har dannet basis for europeisk tenkning frem til våre dager, oppsto i det politiske laboratoriet rundt Middelhavet. Her ble det gjennomført både fredelige og voldelige eksperimenter med varianter av enevelde (monarki, tyranni, diktatur, keiserdømme), fåmannsvelde (aristokrati, oligarki), folkestyre (demokrati) og republikk.

Ingvar B. Mæhle (f. 1970) er førsteamanuensis i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Han har primært publisert en rekke artikler innen komparativ sosial og politisk historie i den gresk-romerske verden. Han arbeider også med kvinne- og kjønnshistorie, og antikkens virkningshistorie. På norsk har han utgitt Masse og elite i den romerske republikk (Unipub 2005) og er medforfatter av Antikkens historie. Høvdingedømme, bystat, imperium (Cappelen 2002).

Arrangeres av Deichman Majorstuen