Lesesirkel

Lesesirkel: "Plikt" av Marinne Clementine Håheim

Velkommen til lesesirkel! Den siste tirsdagen i måneden har vi lesesirkel på Deichman Bøler. Til lesesirkelen 30. april skal vi lese romanen "Plikt" (2021) av Marianne Clementine Håheim. Send e-post til elli.borge@deichman.no for påmelding og for å stå på e-post-lista der vi stemmer fram månedens bok med mer.

Velkommen til lesesirkel! Den siste tirsdagen i måneden har vi lesesirkel på Deichman Bøler. Til lesesirkelen 30. april skal vi lese romanen "Plikt" (2021) av Marianne Clementine Håheim. Send e-post til elli.borge@deichman.no for påmelding og for å stå på e-post-lista der vi stemmer fram månedens bok med mer.
Tirsdag 30. april 2024
17:30 - 18:30

Forlaget skriver følgende om boken:

"Eg skal flytte heim for å ta over garden, ikkje fordi eg vil, men fordi eg føler at eg burde ville."

Då faren plutseleg døyr, vel den unge mannen å flytte heim til garden han vaks opp på. Han tar på seg arbeidskleda som faren pleidde bruke, og blir sauebonde. Nært og levande skildrar romanen den unge bondens dagar saman med sauene, omsorga han må gje kvart einskilt dyr, og alt det praktiske som må takast hand om.

"Plikt" er ei gripande forteljing om kva det vil seie å drive ein liten gard i vår tid, om nærleiken til dyr og natur, og om det å høyre til i ein tradisjon. Nesten umerkeleg viser det seg også å vere forteljinga om ei einsemd som er så stor at ho kanskje ikkje kan berast."

Ansvarlig for lesesirkelen er bibliotekar Elli Borge. Diskusjonsspørsmål knyttet til bøkene sendes ut per e-post noen dager før lesesirkelen. Bøker kan hentes på biblioteket i forkant av møtene.