Lesesirkel

Menn som leser kvinner: Virginia Woolf & Audre Lorde

Hva behøver en for å skrive, med hvilket språk skal en gjøre det og hva kan en skrive om?

Hva behøver en for å skrive, med hvilket språk skal en gjøre det og hva kan en skrive om?
Tirsdag 14. jan. 2020
18:00 - 20:00
Gratis - ingen påmelding

Vi skal lese to essay om skriving. : “Poetry is not a luxury” (1985) av Audre Lorde og “A room of one’s own” (1929) av Virginia Woolf.

Fra to ulike tidsperioder og fra to ulike perspektiv handler disse essayene om hvorfor det er viktig, og vanskelig å finne sin stemme og språk i en verden definert av andre.

Audre Lorde (1934-1992) var poet, aktivist, essayist og bibliotekar. Essayene, talene og poesien tar på ulike måter opp erfaringen om å være svart, lesbisk dame i en hvit, patriarkalsk og heteronormativ verden. Lorde var en tydelig kritiker av den hvite feminismens ignoranse for den svarte erfaringen. “The masters tools will never dismantle the masters house”, skriver Lorde i et av sine berømte essays. Lorde argumenterte mot å bruke ideologien til undertrykkerne med mål om å bryte fri da en slik frigjøring kun vil innebære frihet på den mektiges premisser. Lorde argumenterte for å gjøre utenforskapet til en styrke og bruke den i kampen for frihet. “Poetry is not a luxury” er hentet fra essaysamlingen _Sister Outsider_ (1984) og en tekst om et slikt verktøy - poesien.

Virginia Woolf (1882-1941) forfattet essays, drama, noveller, romaner, kritikker og nydelige brev (blant annet til sin elskerinne Vita Sackwille-West). Mange av hennes verk regnes for å være sentrale innenfor modernismen og feministisk teori. Woolfs verk er oversatt til over 50 ulike språk og er å finne på pensumlister over hele verden.

Leser en disse tekstene vil en være bedre rustet i fremtidige samtaler om kjønn, seksualitet og kropp og om hvordan de ulike aspektene ved menneskers liv møtes med ulike former for undertrykkelse.

Arrangeres av Menn som leser kvinner