Formidling

Musikkglede for de minste på norsk

Dette er et tilbud for barn mellom 0-3 år med foresatte.

Dette er et tilbud for barn mellom 0-3 år med foresatte.
Lørdag 19. okt. 2019
10:00 - 10:45

Gratis - påmelding

Billett hentes i skranken samme dag

Sammen med den flinke musikkpedagogen Zsuzsanna kommer vi til å synge, danse, leke, prøve ut noen rytmeinstrumenter og bevege oss til rim og musikk.

Maks 15 barn.

Musikkglede for de minste på NORSK 10.00-10.45

Musikkglede for de minste på UNGARSK 11.00-11.45

Zsuzsanna har tatt videreutdanning hos Barrat Due musikkinstitutt.

Kom og syng med oss!