Formidling og fortelling

Musikkglede for de minste på ungarsk

Dette er et tilbud for barn mellom 0-3 år med foresatte.

Dette er et tilbud for barn mellom 0-3 år med foresatte.
Lørdag 10. aug. 2019
11.00 - 11.45
Gratis - påmelding
Hent billett i skranken samme dag

Sammen med den flinke musikkpedagogen Zsuzsanna kommer vi til å synge, danse, leke, prøve ut noen rytmeinstrumenter og bevege oss til rim og musikk.

Maks 15 barn.

Musikkglede for de minste på NORSK 10.00-10.45

Musikkglede for de minste på UNGARSK 11.00-11.45

Zsuzsanna har tatt videreutdanning hos Barrat Due musikkinstitutt.

Kom og syng med oss!

Arrangeres av deichman nydalen