Samtale og debatt

Når minoriteten blir en trussel

Eksemplene er mange på minoriteter som utsettes for hat, hets og trusler i det offentlige ordskiftet. Men hvordan kan minoriteter som for mange anses som sårbare, for enkelte snarere oppleves som en trussel?

Eksemplene er mange på minoriteter som utsettes for hat, hets og trusler i det offentlige ordskiftet. Men hvordan kan minoriteter som for mange anses som sårbare, for enkelte snarere oppleves som en trussel?
Tirsdag 7. mai 2019
18.00 - 19.00
Gratis - ingen påmelding

Eksemplene er mange på minoriteter som utsettes for hat, hets og trusler i det offentlige ordskiftet. Hyppige brukte skjellsord springer ut av nettopp de ulike gruppene som legges for hat. Uten øvrig sammenligning gjelder det eksempelvis muslimer, jøder, samer, LHBT-personer, men det rammer også interessegrupper som blant annet klima- og miljøforkjempere som jobber for et mer bilfritt samfunn. Og ikke minst: kvinner som er særlig synlige i offentligheten.

Hvilke menneskelige mekanismer slår inn når sårbare minoriteter av enkelte oppleves som en trussel? Og hva har man egentlig lov til å si og gjøre i ytringsfrihetens navn? Vi har invitert et ekspertpanel til å samtale om dannelsen av fiendebilder, og ikke minst hva som kan gjøres for å kjempe mot at de oppstår og får utvikle seg.

Kveldens ordstyrer er Asle Toje: statsviter, forsker og kommentator, og medlem av Den norske Nobelkomite. Det øvrige panelet består av:

- Cora Alexa Døving: forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, arbeider innenfor feltet minoritetsforskning.

- Anine Kierulf: jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, med særlig kunnskap om menneskerettigheter og ytringsfrihet.

- Cathrine Moe Thorleifsson: antropolog ved Senter for ekstremismeforskning, hennes fagområder er bl.a. nasjonalisme, politisk antropologi og migrasjon.

- Mona Abdel-Fadil: forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon & Senter for ekstremismeforskning, studerer følelsesutbrudd på sosiale medier og nettdebatter om innvandring og religion.

Gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Arrangementet er en del av rekka «Brennbart», som er støttet av Fritt Ord.

FOTO:

Asle Toje: Dreyer forlag, forfatterfoto

Cora Alexa Døving: HL-senteret

Anine Kierulf: Ola G. Sæther, UiO

Cathrine Moe Thorleifson: UiO

Mona Abdel-Fadil: UiO