Samtale og debatt

Noen å prate med?

Trenger du noen å prate med? Har du noe på hjertet som du vill dele med noen som lytter? *For English, see below.

Anneli Diskerud
Trenger du noen å prate med? Har du noe på hjertet som du vill dele med noen som lytter? *For English, see below.
Onsdag 3. april 2024
15:00 - 17:00

*For English, please scroll down

Tenger du noen å prate med? Da kan du snakke med en diakon her på biblioteket, og hun heter Anneli. Hun finns tilgengelig her på biblioteket hver onsdag ettermiddag mellom klokken 15-17.

Anneli Diskerud Morken jobber i kirkene på Kampen og Vålerenga.

En diakon er en samtalepartner, en som lytter når andre har noe på hjertet som de trenger å dele. Det kan handle om hva som helst. Det kan handle om triste ting, men også glade ting. Det kan handle om noe som har skjedd i livet ditt, det kan handle om relasjoner, noe du er bekymret for.

En diakon er ikke en terapeut eller psykolog, men en samtalepartner. En diakon har taushetsplikt og forteller ikke andre hva hun har hørt så lenge det dreier seg om ting som ikke er straffbare eller hvor barn blir skadet.

Du trenger ikke å være en troende eller medlem av kirken, og det koster ingenting.

Å dele tanker og ord kan gjøre det lettere å leve.

--------------------------------------------------------------------------------------

*Do you need someone to talk to? Do you have something on your mind that you want to share with someone who will listen?

Her name is Anneli Diskerud Morken and she works in the churches at Kampen and Vålerenga. She is available here at the library every Wednesday afternoon between 3-5pm.

A deacon is a conversational partner, someone who listens when others have something on their heart that they need to share. It can be about anything. It can be about sad things, but also happy things. It can be about something that has happened in your life, it can be about relationships, something you are worried about.

A deacon is not a therapist or psychologist, but a conversational partner.

A deacon has a duty of confidentiality and does not tell others what she has heard as long as it concerns things that are not punishable or where children are harmed.

You don't have to be a believer or a member of the church, and it costs nothing.

Sharing thoughts and words can make life easier.

Arrangeres av Tøyen Frivilligsentral, Deichman Tøyen og Kampen Kirke