Kurs og læring

Norskhjelp

Trenger du hjelp med norsken din? Dette tilbudet er for voksne som har norsk som fremmedspråk og ønsker å forberede seg skriftlig og muntlig. Vi har plass til kun 20 deltakere. Hent kølappen din ved infopunktet fra kl. 12. Velkommen!

Trenger du hjelp med norsken din? Dette tilbudet er for voksne som har norsk som fremmedspråk og ønsker å forberede seg skriftlig og muntlig. Vi har plass til kun 20 deltakere. Hent kølappen din ved infopunktet fra kl. 12. Velkommen!
Onsdag 4. des. 2019
12.00 - 14.00
Gratis - ingen påmelding

Tilbudet er drevet av Helle, som også er frivillig på Stovner sin språkkafé. Eksempler på det man kan få hjelp til:

• Setningsbygning og bøying av verb

• Uttale

• Samtaler

• Grammatikkforståelse