Samtale og debatt

Påfyll: Holocaust i Norge

Velkommen til Påfyll på Deichman Bøler. I dag kommer historiker Synne Corell til oss for å snakke ut ifra boka "Likvidasjonen: Historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom".

Foto: Hilde Holthe-Berg
Velkommen til Påfyll på Deichman Bøler. I dag kommer historiker Synne Corell til oss for å snakke ut ifra boka "Likvidasjonen: Historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom".
Onsdag 1. des. 2021
11.00 - 12.00
Gratis - ingen påmelding

Forlaget skriver følgende om boka:

"Holocaust i Norge besto av to likvidasjonsprosesser: en økonomisk og en fysisk. Den økonomiske likvidasjonen innebar at alt jødene eide, ble inndratt av okkupasjonsregimet. Verdiene skulle gjøres om til rene penger, som så skulle tilfalle staten. Den fysiske likvidasjonen betydde arrestasjoner, deportasjoner og drap av den jødiske befolkningen i Norge.

Disse prosessene var uløselig forbundet, men hittil har framstillingene av holocaust i Norge satt den fysiske forfølgelsen i forgrunnen. I Likvidasjonen forteller Synne Corell historien om det norske holocaust på ny, med den økonomiske forfølgelsen som innfallsvinkel. Det gir en helt ny beretning om et av de mørkeste kapitlene i norsk historie.

I 'Likvidasjonen' følger vi menneskene som planla, deltok i og utførte overgrepene mot jødene i Norge, og vi ser i detalj hva de gjorde. Vi kommer også tett på familiene og enkeltmenneskene som ble ofre for disse handlingene. Corell viser hvordan likvidasjonen var en nøye planlagt aksjon som utspilte seg på mange nivåer og steder samtidig, og som involverte store deler av det norske samfunnet: fra offentlige institusjoner, banker og forretningsselskaper ned til auksjonskunder, naboer og samarbeidspartnere.

Nye kilder og analyser gir en annerledes tidslinje for forfølgelsesprosessen, og en ny forståelse av hva det norske holocaust egentlig var."

***

Påfyll er en arrangementsrekke som foregår på alle Deichmans lokalbibliotek og består av variert, opplysende og engasjerende kulturinnhold.

Gratis og ingen påmelding!