Samtale og debatt

Penger på bok II: Har vi råd til det grønne skiftet?

Hvorfor snakker vi om framtidsrettede investeringer som om de kun var utgiftsposter på statsbudsjettet?

Hvorfor snakker vi om framtidsrettede investeringer som om de kun var utgiftsposter på statsbudsjettet?
Onsdag 15. sep. 2021
19.00 - 20.00
Gratis - ingen påmelding

Innledere: Jørgen Randers, Maria Reinertsen og Jonas Algers.

Diskusjoner om bærekraftig omstilling av økonomien starter ofte med spørsmål om «hvordan vi skal finne penger». Hvor skal pengene komme fra? På den andre siden, hva skal vi skal med penger i en verden hvor klimaendringene er i ferd med å gjøre planeten vår ubeboelig?

Koronakrisa viste at staten ikke trenger penger for å bruke dem. Store krisepakker ble tildelt næringslivet, og finansiert etterpå. For i motsetning til en husholdning eller en bedrift, som må skaffe penger for å kunne bruke dem, så er staten underlagt en annen logikk. Stater som forvalter sin egen valuta må snarere bruke penger for å kunne tjene dem: det må finnes penger i økonomien, slik at vi skal kunne betale skatt.

I USA, EU og nå også Norge, har det kommet forslag til en Grønn ny deal – eller Green New Deal på engelsk som bygger på dette prinsippet om statens pengeskaping. Kan det grønne skiftet finansieres ved pengetrykking?

--

Jørgen Randers er en av de mest innflytelsesrike økonomene Norge har. Som medforfatter av rapporten 'Limits to Growth' (1972) har hans arbeid vært toneangivende for debattene om økonomi og bærekraft i snart et halvt århundre.

Morgenbladets Maria Reinertsen mottok Språkrådets språkpris for sin økonomiformidling i 2018, og bidrar ofte med oppklarende innspill i debattene om økonomiske spørsmål.

Jonas Algers var medforfatter på rapporten 'Den grønne kjempen', som ble utgitt av Manifest Tankesmie tidligere i år, med mål om å stake ut en ny kurs for den norske næringspolitikken.

Daniel Fullmann (ordstyrer) er masterstudent i samfunnsøkonomi ved UiO og nestleder i Rethinking Economics Norge.

Dette møtet inngår i serien «Penger på bok» som er et samarbeid mellom Deichman Grünerløkka og Rethinking Economics Norge. Hver måned samles vi for å utforske ulike sider ved penger, for å forsøke og forstå vår økonomiske samtid litt bedre. Serien er støttet av Fritt ord

Arrangeres av Deichman Grünerløkka og Rethinking Economics