Sosial møteplass

Spill Playstation 4

Tilgjengelig etter "barnas lørdag".

Tilgjengelig etter "barnas lørdag".
Lørdag 10. juni 2023
14:00 - 15:45
Gratis - ingen påmelding

Hele familien er velkommen til å spille sammen!