Barn som pårørende

SiriSiriDeichman
Hvordan å ivareta de små i krisesituasjoner.
Hvordan ivaretar man barn som opplever noen av sine nærmeste gå igjennom alvorlig sykdom, psykiske helseplager, rusproblemer, fengsling eller død? I denne listen finner du litteratur om barn som pårørende som henvender seg til barnet selv og/eller til voksne. Noen av bøkene kan være fine å bruke til å starte en samtale om et vanskelig tema.