Det nye arbeidslivet

Deichman-ansatt
Svart, grått, hvitt
Usikre arbeidsvilkår og sosial dumping er blitt en del av det moderne arbeidslivet. Disse historiene viser hvordan arbeidsvilkårene går utover helsa og verdigheten til enkeltmennesker.