Eat the rich!

KarolineKarolineDeichman
Kampen mellom fattige og rike er evig aktuell.
Men er løsningen å spise de rike, Rousseau? Her finner du en liste med bøker som skildrer fattig og rik. «Spis de rike» (engelsk: Eat the rich!) er et sitat fra den sveitsiske opplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau som mente at de fattiges kår bør bedres på bekostning av de rike.