Isbading, baby!

KarolineKarolineDeichman
En helseperlepille til begjær
Isbading er definert som bading i vann under 10 grader celsius. Lykkehormoner utløses i kroppen i møte med det kalde vannet og kan oppleves som et kick av glede og energi. Les deg opp og bli en isbader du også?