Reparasjonskunst

KajaKajaDeichman
Hvordan forlenge levetiden og samtidig skape noe nytt?
Før i tiden handlet reparasjon av klær stort sett om å fikse klærne på en mest mulig usynlig måte så de fikk forlenget levetid. Nå har det derimot vokst fram en bevegelse som ser muligheter i hull og raknede sømmer til å lage helt nye detaljer på klærne. Reparasjon, gjenbruk og omsøm har den blitt den nye kreative utfordringen.