Digitale Kilder

Aktivistisk klassiker: bell hooks

Den amerikanske professoren og forfatteren bell hooks var en av vår tids fremste feministiske tenkere. Hva kan hun lære oss om pågående debatter om rasisme, feminisme og klasse?

Publisert Onsdag 23. mars 2022
Tilgjengelig til Lørdag 31. des. 2022

bell hooks, født Gloria Jean Watkins i 1952, var en av USAs fremste feministiske tenkere og svarte intellektuelle. Da hun døde i desember 2021 etterlot hun seg rekke innflytelsesrike bøker, essays og filmer om kjærlighet, rasisme, maskulinitet, pedagogikk og feministisk teori. Oppvokst i en arbeiderklassefamilie i et segregert USA, ble bell hooks tidlig bevisst på rasisme og klasseforskjeller. Hun leste romantiske poeter og politiske forfattere fra Harlemrenessansen, og skapte seg en karriere som professor i engelsk litteratur. Med bøkene 'Ain't I a Woman?: Black women and feminism' og 'Feminist Theory: From Margin to Center' ble hun en sentral aktør i å utvide feminismen og feministisk teori til å favne perspektiver på klasse, rasisme og kolonialisme. Vi har invitert litteraturforsker Louisa Layne, samfunnsdebattant Mohamed Abdi og litteraturforsker Tonje Vold til å trekke frem sine favoritter fra bell hooks. Hva betyr hennes litteratur og ideer for dagens sosiale bevegelser og deres kamp for et rettferdig og inkluderende demokrati?