Linn T. Sunne

forfatter

født
1971
nasjonalitet
Norge

Linn T. Sunne er ein forfattar, litteraturformidlar, politikar og litteraturkritikar med allsidig og prislønt produksjon av lettlesne bøker for born og unge. .