Aage Samuelsen

forfatter, utøver, komponist, tekstforfatter, bidragsyter

født
1915
død
1987
nasjonalitet
Norge

Aage Samuelsen, norsk predikant, sanger og tekstforfatter. Han ble kjent som predikant innenfor pinsebevegelsen, delvis på grunn av ledernes brudd med ham i 1957. I 1958 grunnla han vekkelsesbevegelsen Maran Ata, som også fikk en menighet i Oslo. Også her kom det til brudd, hvorpå Samuelsen startet bevegelsen Vekkeropet Maran Ata. Allerede i 1947 hadde han komponert og forfattet salmen O, Jesus du som fyller alt i alle.