Ideer for å utsette verdens undergang

Essay

Ideer for å utsette verdens undergang

essays

Klima og miljø har blitt et uunngåelig tema når samarbeid, utvikling og handel diskuteres, enten det er på et globalt, nasjonalt eller regionalt nivå. Men én stemme i disse foraene er så å si fraværende. Urfolk og andre mangfoldige stemmers erfaringer og praksis blir ikke tatt med inn i den store samtalen. Den brasilianske urfolklederen og økofilosofen Ailton Krenak har store deler av livet jobbet iherdig for å viser hvordan forbrukersamfunnet påvirker kloden i negativ retning. Med utgangspunkt i urfolks levevis, som legger vekt på sparsomt forbruk og bærekraft, viser Krenak i denne boken hvordan storsamfunnet må ta grep for å skape en bedre sameksistens med naturen, og på den måten å hindre verden i å gå under. Arkeolog og museolog Liisa-Rávná Finbog forteller om sin egen bakgrunn som del av den samiske urbefolkningen i Norge, og hvordan dette sammenfaller med Krenaks tanker. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.
ForfatterAilton Krenak
OversetterSusanne Normann
Utgitt2021