Grønn vekst

Grønn vekst

en sunn økonomi for det 21. århundre

Veien til levelig velferd og vekst. Forfatter og politiker i Miljøpartiet De Grønne Per Espen Stoknes har en bærekraftig fremtid høyest på agendaen, når han i denne boken diskuterer hvordan norsk og internasjonal økonomi kan være med å bygge opp under det grønne skifte. Stoknes fremhever viktigheten av at avgjørelsene som tas må hvile på en felles forståelse mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.
ForfatterPer Espen Stoknes
Utgitt2020