Samenes historie fra 1751 til 2010

Samenes historie fra 1751 til 2010

Boken undersøker den foranderlige historien til samer fra midt på 1700-tallet fram til i dag, og presenterer den til nå mest komplette oversikten over samisk historie. Et sentralt tema er relasjonen mellom samene og den nye sentralmakten som vokste fram i Norge fra 1814. Boken drar inn perspektiver og forskning innen etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap, og diskuterer aktuelle spørsmål rundt fornorskningspolitikk, grenseforhold og samiske rettigheter. Astri Andresen er professor i historie ved Universitetet i Bergen og er særlig opptatt av minoritets- og medisinhistorie. Hun har tidligere skrevet om samisk kultur og historie i mange fagbøker og tidsskrift. Omtalen er utarbeidet av BS.

Andre har også lånt