The future we choose

The future we choose

surviving the climate crisis

Et praktisk blikk på hvordan man overlever klimakrisen. Det kan ikke lenger være en overraskelse at klimaendringene rundt oss er så drastiske at de kan føre til en katastrofe, og for å motvirke dette kreves det umiddelbar handling. Dette er det sentrale budskapet til Christiana Figueres og Tom Rivett-Carnac. De har gjennom sitt arbeid med klimaspørsmål i FN en unik innsikt som de deler i denne boken. Ifølge forfatterne er de handlingene som foretas i dette tiåret avgjørende for hvordan verden vil se ut fremover. Enten kjører man på som før, eller så gjør man fornuftige valg som dreier verden inn i en fornybar og levedyktig fremtid. En storstilt holdningsendring må til, hvor tanken om utnyttelse og utbytte skiftes ut med fornyelse og bærekraft. Forfatterne presenterer ti handlinger som må til for å skape et taktskifte – og det vesentligste er at både enkeltmennesker, myndigheter og næringsliv slutter opp om dem. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.