Oppdragelse til livsmestring og bærekraft

Oppdragelse til livsmestring og bærekraft

Professor i sosialpsykologi Per Schultz Jørgensen skriver i denne boken om hvordan foreldre kan være forbilder i barnas bevisstgjøring rundt bærekraft og klimavennlig livsførsel. Boken tar utgangspunkt i åtte danske familiers livsstilsendring, og ser på hvordan barna innlemmes i prosessen. Ifølge Schultz Jørgensen må foreldrene vise at de står for ansvarlighet og en ærlig tilnærming til klimautfordringene samfunnet står overfor, og på en gjennomtenkt måte innlemme barna i familiefortellingen. Boken viser hvordan en felles bevissthet rundt en grønnere livsførsel kan styrke familiefellesskapet, og bidra til økt livsmestring. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.
ForfatterPer Schultz Jørgensen
OversetterArne Solli
Utgitt2021