Utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling

hva, hvorfor og hvordan?

Denne boken tar utgangspunkt i de miljøutfordringene dagens elever vil møte i fremtiden, og viser hvordan undervisning og læring kan legges opp for å fremme de kompetansene elevene vil trenge for å bidra til en bærekraftig utvikling. Boken gir konkrete tips til undervisningsopplegg, og forslag til hvordan skoler kan sette seg egne bærekraftsmål og legge om til en mer bærekraftig drift. Her får en også tips om litteratur og nettsteder der lærere kan finne oppdatert informasjon om klima og miljø. Boken retter seg mot lærere og studenter på lærerutdanningene ved høgskoler og universiteter. Astrid T. Sinnes er førsteamanuensis i realfagsdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen
ForfatterAstrid T. Sinnes
Utgitt2021