«Jeg ville ikke levere tilbake boka etter å ha lest den ut.»

Jeg har lest mye om kunstig intelligens det siste året, men dette er den ene boka jeg har lyst til at flest skal lese. Forfatteren skriver innsiktsfullt og tydelig om skikkelig vanskelige dilemmaer vi står overfor i tida framover. Første skritt mot en mulig løsning, på vegne av samfunnet og oss alle, start nå: med kunnskap og nysgjerrighet!

Passer for deg som ...

ikke blir skremt av dystre framtidsbilder.

NoraNoraDeichman